21 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ mười chín, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thứ năm - 27/06/2024 07:22 0
Chiều ngày 27/6, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên bế mạc Kỳ họp thứ mười chín, HĐND tỉnh khóa XIV.
1
Quang cảnh Phiên bế mạc Kỳ họp
 Dự phiên bế mạc có các đồng chí: Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh.
2
Các đại biểu biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết
Tại phiên bế mạc, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất biểu quyết thông qua 21 nghị quyết quan trọng. Trong đó có 04 nghị quyết thường kỳ và 17 nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế - xã hội và một số cơ chế, chính sách nhằm kịp thời triển khai các quy định của Luật cũng như đáp ứng yêu cầu thực tiễn và vừa có tính chiến lược, dài hạn để thực hiện trong năm 2024 và của cả giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 như: Đề án xây dựng, bố trí lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; điều chỉnh Đề án đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị cho lực lượng Công an xã, thị trấn giai đoạn 2021 - 2030; dự kiến kế hoạch đầu tư công tỉnh Thái Nguyên năm 2025; một số chính sách đặc thù của tỉnh như: Quy định tiêu chí thành lập và tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng và các khoản chi khác cho người tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; quy định chế độ hỗ trợ kinh phí cho lưu học sinh Lào, Campuchia học tập tại các cơ sở đào tạo trực thuộc UBND tỉnh Thái Nguyên; quy định miễn thu một số khoản lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; quy định mức thu học phí và chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý năm học 2024 - 2025; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thái Nguyên và kế hoạch đầu tư công năm 2024; điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh… Ngoài ra, HĐND tỉnh đã xem xét, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng khác.
4
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp
Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh, để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, ngay sau Kỳ họp, các cơ quan của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương và các vị đại biểu HĐND tỉnh tập trung xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, nhất là việc thực hiện rà soát, bổ sung những giải pháp thiết thực, cụ thể phù hợp với điều kiện của tỉnh để tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; tập trung chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư ngoài ngân sách, thực hiện có hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng nhằm đảm bảo tiến độ triển khai các công trình trọng điểm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong bối cảnh hiện nay; khẩn trương chỉ đạo các cấp, các ngành căn cứ vào các quy định của Luật để tham mưu trình HĐND cụ thể hóa các quy định nhằm đảm bảo việc thực thi một cách đồng bộ ngay khi Luật có hiệu lực thi hành.
Đồng chí cũng đề nghị, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tập trung đôn đốc, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai các nghị quyết, bảo đảm các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp được tổ chức thực hiện kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả theo đúng quy định pháp luật.
Như vậy, sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Kỳ họp thứ mười chín, HĐND tỉnh khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.
 
21 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp
1. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 46 trụ sở Công an xã, thị trấn;
2. Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024;
3. Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên;
4. Nghị quyết thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công tỉnh Thái Nguyên năm 2025;
5. Nghị quyết quy định miễn thu một số khoản lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;
6. Nghị quyết quy định mức thu học phí và chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý năm học 2024 - 2025;
7. Nghị quyết quy định cơ chế thu và sử dụng kinh phí dịch vụ tuyển sinh các cấp học mầm non, phổ thông công lập vào các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý;
8. Nghị quyết quy định hỗ trợ kinh phí cho sinh viên nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Vương quốc Campuchia học tập tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên;
9. Nghị quyết quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;
10. Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh Đề án đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị cho lực lượng Công an xã, thị trấn giai đoạn 2021 - 2030;
11. Nghị quyết thông qua Đề án xây dựng, bố trí lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;
12. Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập và tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng và các khoản chi khác cho người tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;
13. Nghị quyết bãi bỏ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên;
14. Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;
15. Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án bảo vệ và phát triển rừng sản xuất, phòng hộ, đặc dụng và nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025;
16. Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ mười sáu và các ý kiến, kiến nghị tại Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên;
17. Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên;
18. Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ Trường THPT Lê Hồng Phong;
19. Nghị quyết về việc quyết định dừng chủ trương đầu tư đối với một số dự án đầu tư công;
20. Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thái Nguyên và Kế hoạch đầu tư công năm 2024;
21. Nghị quyết thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
  Thu Hương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Góp ý
UBND tỉnh
Liên kết website

Lựa chọn truy cập nhanh đến Website các đơn vị, địa phương.!

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập148
  • Máy chủ tìm kiếm47
  • Khách viếng thăm101
  • Hôm nay33,379
  • Tháng hiện tại1,077,404
  • Tổng lượt truy cập17,927,210
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây