Lịch sử Đảng bộ huyện Định Hóa

Lịch sử Đảng bộ xã Sơn Phú (1947 - 2007)

Lịch sử Đảng bộ xã Sơn Phú (1947 - 2007)

 •   13/10/2023 11:40:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Ban Chấp hành Đảng bộ xã tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Sơn Phú (1947-2007)”. Cuốn sách có dung lượng 219 trang, xuất bản năm 2013.
Lịch sử Đảng bộ xã Tân Thịnh (1947 - 2015)

Lịch sử Đảng bộ xã Tân Thịnh (1947 - 2015)

 •   13/10/2023 11:28:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Ban Chấp hành Đảng bộ xã tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Tân Thịnh (1947 - 2015)”. Cuốn sách có dung lượng 316 trang, xuất bản năm 2016.
Lịch sử Đảng bộ xã Tân Dương (1946 - 2010)

Lịch sử Đảng bộ xã Tân Dương (1946 - 2010)

 •   13/10/2023 11:26:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tái hiện lại chặng đường gần 65 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ xã, Ban Chấp hành Đảng bộ xã tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Tân Dương (1946 - 2010)”.
Lịch sử Đảng bộ xã Linh Thông (1946 - 2015)

Lịch sử Đảng bộ xã Linh Thông (1946 - 2015)

 •   13/10/2023 11:24:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân xã Linh Thông hiểu rõ lịch sử hào hùng của quê hương, đồng thời thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của nhân dân Linh Thông hôm nay với thế hệ cha anh đi trước, Ban Chấp hành Đảng bộ xã tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Linh Thông (1946 - 2015)”.
Lịch sử Đảng bộ xã Trung Lương (1946 - 2010)

Lịch sử Đảng bộ xã Trung Lương (1946 - 2010)

 •   13/10/2023 11:20:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm ghi lại những thành tích to lớn mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Trung Lương đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ xã tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Trung Lương (1946-2010)”.
Lịch sử Đảng bộ xã Phượng Tiến (1946 - 2014)

Lịch sử Đảng bộ xã Phượng Tiến (1946 - 2014)

 •   13/10/2023 11:18:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Ban Chấp hành Đảng bộ xã tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Phượng Tiến (1946-2014)”. Cuốn sách có dung lượng 319 trang, xuất bản năm 2015.
Lịch sử Đảng bộ xã Kim Phượng (1946 - 2016)

Lịch sử Đảng bộ xã Kim Phượng (1946 - 2016)

 •   29/09/2023 11:12:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Để tri ân các thế hệ cha anh đi trước đã cống hiến trí tuệ, mồ hôi, công sức và xương máu vì hòa bình, ấm no của quê hương, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Kim Phượng khoá XXII (nhiệm kỳ 2015 - 2020) tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn “Lịch sử Đảng bộ xã Kim Phượng (1946 - 2016)”.
Lịch sử Đảng bộ xã Phúc Chu (1948 - 2010)

Lịch sử Đảng bộ xã Phúc Chu (1948 - 2010)

 •   29/09/2023 11:05:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm giáo dục truyền thống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong xã. Nhất là thế hệ thanh thiếu niên hôm nay và mai sau, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phúc Chu tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn “Lịch sử Đảng bộ xã Phúc Chu (1948 - 2010)”.
Lịch sử Đảng bộ huyện Định Hóa (1930 - 2000)

Lịch sử Đảng bộ huyện Định Hóa (1930 - 2000)

 •   22/09/2023 10:56:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống cho cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang tại địa phương,Ban Thường vụ Huyện ủy Định Hóa đã tổ chức nghiên cứu, biên soạn và xuất bản cuốn “Lịch sử Đảng bộ huyện Định Hóa (1930- 2000)”.
Lịch sử Đảng bộ thị trấn Chợ Chu (1946 - 2015)

Lịch sử Đảng bộ thị trấn Chợ Chu (1946 - 2015)

 •   25/08/2023 11:24:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Đảng bộ. Trải qua 69 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay Đảng bộ đã lớn mạnh về mọi mặt như kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh.
Nhằm ghi lại những chặng đường lịch sử đã qua, Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Chợ Chu tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách Lịch sử Đảng bộ thị trấn Chợ Chu (1946 - 2015). Cuốn sách có dung lượng 319 trang, khổ 14,5 x 20,5cm, xuất bản năm 2016.
Lịch sử Đảng bộ xã Thanh Định (1946 - 2000)

Lịch sử Đảng bộ xã Thanh Định (1946 - 2000)

 •   25/08/2023 11:22:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm giáo dục truyền thống lịch sử cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thanh Định tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn “Lịch sử Đảng bộ xã Thanh Định (1946 - 2000)”.
Lịch sử Đảng bộ xã Bình Thành (1946 - 2006)

Lịch sử Đảng bộ xã Bình Thành (1946 - 2006)

 •   19/08/2023 11:48:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Thành tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Bình Thành (1946 - 2006)”. Cuốn sách có dung lượng 248 trang, khổ 14,5 x 20,5cm, xuất bản năm 2010.
Lịch sử Đảng bộ xã Trung Hội (1946 - 2000)

Lịch sử Đảng bộ xã Trung Hội (1946 - 2000)

 •   19/08/2023 11:46:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng tình yêu quê hương đất nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trung Hội tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn “Lịch sử Đảng bộ xã Trung Hội (1946 - 2000)”.
Lịch sử Đảng bộ xã Lam Vĩ 1947 - 2005

Lịch sử Đảng bộ xã Lam Vĩ 1947 - 2005

 •   19/08/2023 11:45:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm ghi lại quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ xã trong các giai đoạn lịch sử, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lam Vĩ tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn “Lịch sử Đảng bộ xã Lam Vĩ 1947 - 2005”.
Lịch sử Đảng bộ xã Đồng Thịnh (1946 - 2015)

Lịch sử Đảng bộ xã Đồng Thịnh (1946 - 2015)

 •   19/08/2023 11:37:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm phát huy truyền thống cách mạng đầy tự hào của Đảng bộ và nhân dân trong xã, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đồng Thịnh đã tổ chức biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Đồng Thịnh (1946 - 2015)”.
Lịch sử Đảng bộ xã Phú Tiến (1946 - 2015)

Lịch sử Đảng bộ xã Phú Tiến (1946 - 2015)

 •   19/08/2023 11:34:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm ghi lại chặng đường đấu tranh cách mạng góp, phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng bộ và nhân dân trong xã, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú Tiến đã tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Phú Tiến (1946 - 2015)”.
Lịch sử Đảng bộ xã Bộc Nhiêu (1946 - 2015)

Lịch sử Đảng bộ xã Bộc Nhiêu (1946 - 2015)

 •   19/08/2023 11:32:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm ghi lại chặng đường xây dựng và phát triển của Đảng bộ xã Bộc Nhiêu trong những năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bộc Nhiêu đã tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Bộc Nhiêu (1946 - 2015)”.
Lịch sử Đảng bộ xã Kim Sơn (1946 - 2016)

Lịch sử Đảng bộ xã Kim Sơn (1946 - 2016)

 •   19/08/2023 11:23:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Để ghi lại chặng đường lịch sử cách mạng của Chi bộ (Đảng bộ) và nhân dân các dân tộc xã Kim Sơn trong hơn 70 năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Kim Sơn đã tổ chức biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Kim Sơn (1946 - 2016)”.
Lịch sử Đảng bộ xã Bảo Linh (1946 - 2016)

Lịch sử Đảng bộ xã Bảo Linh (1946 - 2016)

 •   19/08/2023 11:19:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm ghi lại những trang sử vẻ vang của Chi bộ (Đảng bộ) và nhân dân địa phương, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bảo Linh đã tổ chức nghiên cứu biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Bảo Linh (1946 - 2016)”.

Các tin khác

Liên kết website

Lựa chọn truy cập nhanh đến Website các đơn vị, địa phương.!

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập211
 • Máy chủ tìm kiếm19
 • Khách viếng thăm192
 • Hôm nay45,781
 • Tháng hiện tại1,366,073
 • Tổng lượt truy cập15,217,203
Hỗ trợ quảng bá doanh nghiệp

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây