Lịch sử Đảng bộ huyện Võ Nhai

Lịch sử Đảng bộ huyện Võ Nhai (1930 - 1954)

 •   30/12/2022 11:30:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm dựng lại một cách trung thực, khách quan quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ Võ Nhai từ năm 1930 đến năm 1954, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ huyện Võ Nhai (1930 - 1954)”.
Huyện Võ Nhai: Lịch sử đấu tranh vũ trang cách mạng, kháng chiến chống xâm lược và xây dựng - bảo vệ Tổ quốc (1941 - 2017)

Huyện Võ Nhai: Lịch sử đấu tranh vũ trang cách mạng, kháng chiến chống xâm lược và xây dựng - bảo vệ Tổ quốc (1941 - 2017)

 •   30/12/2022 11:01:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhân kỷ niệm 72 năm thành lập Ban Chỉ huy huyện đội bộ dân quân (nay là Ban Chỉ huy quân sự) huyện Võ Nhai (4/1947 - 4/2019), 78 năm ngày thành lập Trung đội Cứu quốc quân II (15/9/1941 - 15/9/2019) và kỉ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), Đảng uỷ và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Võ Nhai tổ chức chỉnh lí, biên soạn bổ sung cuốn sách “Võ Nhai: Lịch sử đấu tranh vũ trang cách mạng, kháng chiến chống xâm lược và xây dựng - bảo vệ Tổ quốc (1941 - 2000)” thành cuốn sách “Huyện Võ Nhai: Lịch sử đấu tranh vũ trang cách mạng, kháng chiến chống xâm lược và xây dựng - bảo vệ Tổ quốc (1941 - 2017)”.

Cuốn sách Lịch sử Đảng bộ xã Cúc Đường 1946 - 2014

 •   30/12/2022 10:41:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống lịch sử cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cúc Đường khoá XV (nhiệm kỳ 2010 - 2015) tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách Lịch sử Đảng bộ xã Cúc Đường 1946 - 2014.
Lịch sử Đảng bộ huyện Võ Nhai - tập II (1955 - 2000)

Lịch sử Đảng bộ huyện Võ Nhai - tập II (1955 - 2000)

 •   30/12/2022 09:56:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Tiếp theo cuốn “Lịch sử Đảng bộ huyện Võ Nhai (1930 - 1954)”, xuất bản năm 1993, Ban Thường vụ Huyện ủy Võ Nhai tiếp tục tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn “Lịch sử Đảng bộ huyện Võ Nhai - tập II (1955 - 2000)”.
Lịch sử Đảng bộ huyện Võ Nhai (1937 - 2017)

Lịch sử Đảng bộ huyện Võ Nhai (1937 - 2017)

 •   30/12/2022 09:52:00 PM
 •   Phản hồi: 0
hằm ghi lại những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc của huyện đã đạt được trong 80 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định tái bản có chỉnh lý, bổ sung cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ huyện Võ Nhai (1937 - 2017)”.
Lịch sử Đảng bộ thị trấn Đình Cả (1990 - 2020)

Lịch sử Đảng bộ thị trấn Đình Cả (1990 - 2020)

 •   30/12/2022 09:50:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm ghi lại chặng đường 30 năm phát triển và trưởng thành của Đảng bộ thị trấn, Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Đình Cả tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn “Lịch sử Đảng bộ thị trấn Đình Cả (1990 - 2020)”.

Lịch sử Đảng bộ xã Nghinh Tường (1947 - 2015)

 •   30/12/2022 09:48:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm ghi lại chặng đường 68 năm phát triển và trưởng thành của Đảng bộ xã, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nghinh Tường tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn “Lịch sử Đảng bộ xã Nghinh Tường (1947 - 2015)”.
Lịch sử Đảng bộ xã Sảng Mộc (1953 - 2020)

Lịch sử Đảng bộ xã Sảng Mộc (1953 - 2020)

 •   30/12/2022 09:46:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm ghi lại chặng đường 67 năm phát triển và trưởng thành của Đảng bộ xã, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Sảng Mộc tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn “Lịch sử Đảng bộ xã Sảng Mộc (1953 - 2020)”.

Lịch sử Đảng bộ xã Phương Giao (1946 - 2014)

 •   30/12/2022 09:01:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm ghi lại quá trình hình thành và phát triển của địa phương qua các thời kì, Ban Chấp hành Đảng bộ xã (nhiệm kỳ 2010 - 2015) tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Phương Giao (1946 - 2014).

Lịch sử Đảng bộ xã Liên Minh 1937 - 2015

 •   30/12/2022 08:56:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống lịch sử cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Liên Minh (nhiệm kỳ 2010 - 2015) tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách Lịch sử Đảng bộ xã Liên Minh 1937 - 2015.
Lịch sử Đảng bộ xã La Hiên 1946 - 2012

Lịch sử Đảng bộ xã La Hiên 1946 - 2012

 •   30/12/2022 08:52:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Cuốn sách Lịch sử Đảng bộ xã La Hiên 1946 - 2012 do Ban Chấp hành Đảng bộ xã La Hiên (nhiệm kỳ 2010 - 2015) tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản, có dung lượng 320 trang, khổ 14,5 x 20,5 cm, xuất bản năm 2014.
Lịch sử Đảng bộ xã Tràng Xá 1937 - 2007

Lịch sử Đảng bộ xã Tràng Xá 1937 - 2007

 •   30/12/2022 08:46:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Để giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong xã, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tràng Xá khoá XIX (nhiệm kỳ 2005 - 2010) tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách Lịch sử Đảng bộ xã Tràng Xá 1937 - 2007.

Lịch sử Đảng bộ xã Vũ Chấn (1947  - 2014)

 •   30/12/2022 08:44:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống lịch sử cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vũ Chấn khoá XX (nhiệm kỳ 2010 - 2015) tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách Lịch sử Đảng bộ xã Vũ Chấn (1947 - 2014).

Lịch sử Đảng bộ xã Dân Tiến (1953 - 2013)

 •   23/09/2022 10:01:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Dân Tiến (1953 - 2013)” do Ban Chấp hành Đảng bộ xã Dân Tiến khóa XX tổ chức nghiên cứu, biên soạn, được xuất bản năm 2015.

Lịch sử Đảng bộ xã Bình Long (1946 - 2014)

 •   23/09/2022 09:48:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Bình Long (1946 - 2014)” do Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Long khóa XXI tổ chức nghiên cứu, biên soạn, được xuất bản năm 2015.
Võ Nhai lịch sử đấu tranh vũ trang cách mạng, kháng chiến chống xâm lược và xây dựng - bảo vệ Tổ quốc (1941 - 2000)

Võ Nhai lịch sử đấu tranh vũ trang cách mạng, kháng chiến chống xâm lược và xây dựng - bảo vệ Tổ quốc (1941 - 2000)

 •   11/09/2022 10:19:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhân dịp kỷ niệm 61 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 16 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/2005), Đảng ủy và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Võ Nhai đã nghiên cứu, biên soạn cuốn sách “Võ Nhai lịch sử đấu tranh vũ trang cách mạng, kháng chiến chống xâm lược và xây dựng - bảo vệ Tổ quốc (1941 - 2000)”.

Cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Phú Thượng (1937 - 2015)”

 •   07/06/2022 06:40:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Phú Thượng (1937 - 2015)”, xuất bản năm 2015 đã ghi lại một cách khách quan, trung thực chặng đường lịch sử khó khăn, gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang với những thành tựu to lớn trong suốt chặng đường xây dựng và trưởng thành của tổ chức đảng xã Phú Thượng.

Cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Lâu Thượng (1939 - 2014)”

 •   07/06/2022 06:28:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Cuốn “Lịch sử Đảng bộ xã Lâu Thượng (1939 - 2014)”, xuất bản năm 2014, có dung lượng 214 trang đã ghi lại một cách chân thực, có hệ thống những nét cơ bản của tiến trình lịch sử hình thành và phát triển của xã Lâu Thượng, đặc biệt là chặng đường đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Lâu Thượng dưới sự lãnh đạo của tổ chức đảng Lâu Thượng.
Cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Thần Sa (1945 - 2015)”

Cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Thần Sa (1945 - 2015)”

 •   07/06/2022 06:21:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Cuốn sách Lịch sử Đảng bộ xã Thần Sa (1945 - 2015), xuất bản năm 2015, có dung lượng 217 trang đã phản ánh chân thực, khách quan về vùng đất, con người Thần Sa; quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ xã; phong trào đấu tranh cách mạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thần Sa trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc cùng những thành quả đạt được khi hòa bình lập lại.
Liên kết website

Lựa chọn truy cập nhanh đến Website các đơn vị, địa phương.!

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập216
 • Máy chủ tìm kiếm42
 • Khách viếng thăm174
 • Hôm nay45,781
 • Tháng hiện tại1,363,894
 • Tổng lượt truy cập15,215,024
Hỗ trợ quảng bá doanh nghiệp

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây