Lịch sử Đảng bộ TP.Phổ Yên

Lịch sử Đảng bộ phường Bắc Sơn (1957 - 2020)

Lịch sử Đảng bộ phường Bắc Sơn (1957 - 2020)

 •   28/03/2023 10:53:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm ghi lại các sự kiện lịch sử về quá trình hình thành, phát triển của mảnh đất, con người và những thành tựu nổi bật của địa phương để tuyên truyền, giáo dục truyền thống quê hương, đất nước cho thế hệ mai sau, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bắc Sơn tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ phường Bắc Sơn (1957 - 2020)”.
Lịch sử Đảng bộ thành phố Phổ Yên (1942 - 2022)

Lịch sử Đảng bộ thành phố Phổ Yên (1942 - 2022)

 •   25/02/2023 10:22:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm từ khi tổ chức đảng đầu tiên ở Phổ Yên được thành lập (1942 - 2022), Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Phổ Yên tổ chức chỉnh lý, bổ sung, tái bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ thành phố Phổ Yên (1942 - 2022)”.

Lịch sử Đảng bộ xã Tân Hương (1954 - 2012)

 •   30/12/2022 09:42:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm ghi lại chặng đường 58 năm hình thành và phát triển của Đảng bộ xã, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Hương tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn “Lịch sử Đảng bộ xã Tân Hương (1954 - 2012)”.

Lịch sử Đảng bộ xã Tân Phú (1947 - 2012)

 •   30/12/2022 09:40:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm ghi lại những trang sử vẻ vang của quê hương để toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã nhận thức đầy đủ và sâu sắc về lịch sử của địa phương, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Phú tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn “Lịch sử Đảng bộ xã Tân Phú (1947 - 2012)”.

Lịch sử Đảng bộ xã Đông Cao thời kỳ 1954 - 2009

 •   30/12/2022 09:38:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Đông Cao lần thứ XX nhiệm kỳ 2010-2015, Ban Thường vụ Đảng ủy xã tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn “Lịch sử Đảng bộ xã Đông Cao thời kỳ 1954 - 2009”.
Lịch sử Đảng bộ xã Thuận Thành (1947 - 2013)

Lịch sử Đảng bộ xã Thuận Thành (1947 - 2013)

 •   30/12/2022 09:34:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm ghi lại chặng đường 66 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ xã, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thuận Thành tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn “Lịch sử Đảng bộ xã Thuận Thành (1947 - 2013)”.
Lịch sử Đảng bộ xã Nam Tiến (1947 - 2014)

Lịch sử Đảng bộ xã Nam Tiến (1947 - 2014)

 •   30/12/2022 09:29:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm ghi lại những thành tựu, chiến công to lớn của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong xã qua các thời kỳ lịch sử, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nam Tiến tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn “Lịch sử Đảng bộ xã Nam Tiến (1947-2014)”.
Lịch sử Đảng bộ phường Bãi Bông 1976 - 2018

Lịch sử Đảng bộ phường Bãi Bông 1976 - 2018

 •   30/12/2022 09:00:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Cuốn Lịch sử Đảng bộ phường Bãi Bông (1976 - 2018) do Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bãi Bông (nhiệm kỳ 2010 - 2015) tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản năm 2020.
Lịch sử Đảng bộ xã Hồng Tiến 1947 - 2017

Lịch sử Đảng bộ xã Hồng Tiến 1947 - 2017

 •   30/12/2022 08:58:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm ghi lại những sự kiện lịch sử của cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Hồng Tiến qua các thời kì, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hồng Tiến (nhiệm kỳ 2015 - 2020) tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách Lịch sử Đảng bộ xã Hồng Tiến 1947 - 2017.
Lịch sử Đảng bộ xã Minh Đức 1947 - 2017

Lịch sử Đảng bộ xã Minh Đức 1947 - 2017

 •   30/12/2022 08:57:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Để tái dựng lại về truyền thống lịch sử đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Minh Đức tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách Lịch sử Đảng bộ xã Minh Đức 1947 - 2017.
Lịch sử Đảng bộ thị xã Phổ Yên (2000 - 2020)

Lịch sử Đảng bộ thị xã Phổ Yên (2000 - 2020)

 •   17/10/2022 12:20:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tái hiện một cách hệ thống, toàn diện, khách quan, trung thực quá trình và kết quả lãnh đạo của thị xã Phổ Yên trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2000 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Phổ Yên khóa I (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ thị xã Phổ Yên (2000 - 2020), xuất bản năm 2020.
Lịch sử Đảng bộ huyện Phổ Yên thời kỳ 1954 - 2000

Lịch sử Đảng bộ huyện Phổ Yên thời kỳ 1954 - 2000

 •   17/10/2022 12:16:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm ghi lại những truyền thống quý báu, thành tựu đấu tranh cách mạng và xây dựng quê hương của Đảng bộ và nhân dân Phổ Yên. Đồng thời, tiếp nối cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ huyện Phổ Yên thời kỳ 1930 - 1954” (đã xuất bản năm 1995), Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phổ Yên tiếp tục nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ huyện Phổ Yên thời kỳ 1954 - 2000”.
Lịch sử Đảng bộ xã Thành Công (1947 - 2015)

Lịch sử Đảng bộ xã Thành Công (1947 - 2015)

 •   23/09/2022 11:50:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Cuốn “Lịch sử Đảng bộ xã Thành Công (1947 - 2015)” do Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XIX (2015 - 2020) tổ chức nghiên cứu, biên soạn và xuất bản năm 2018.
Phổ Yên trên đường phát triển

Phổ Yên trên đường phát triển

 •   23/09/2022 11:46:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/5/2015, thị xã Phổ Yên được thành lập theo Nghị quyết số 932/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bước sang trang sử mới và để nhìn lại những thành tựu phát triển của Đảng bộ trong nhiệm kỳ đã qua, năm 2015, Ban Thường vụ Thị ủy Phổ Yên đã tổ chức biên soạn, xuất bản cuốn sách ảnh “Phổ Yên trên đường phát triển”.
Cuốn sách “Nâng tầm vị thế thị xã công nghiệp”

Cuốn sách “Nâng tầm vị thế thị xã công nghiệp”

 •   23/09/2022 11:38:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Để nhìn lại những thành tựu phát triển trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; tiến tới xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng thị xã Phổ Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh, Ban Thường vụ Thị ủy Phổ Yên đã tổ chức biên soạn cuốn sách “Nâng tầm vị thế thị xã công nghiệp”.
Kỷ yếu Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trân Tổ quốc huyện Phổ Yên 1960 - 2013

Kỷ yếu Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trân Tổ quốc huyện Phổ Yên 1960 - 2013

 •   23/09/2022 10:41:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Để ghi nhớ công lao và những đóng góp to lớn của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện qua các thời kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XXVIII tổ chức nghiên cứu, biên soạn cuốn “Kỷ yếu Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phổ Yên 1960 - 2013”.

Lịch sử Đảng bộ thị trấn Ba Hàng (1972 - 2014)”

 •   23/09/2022 09:58:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ thị trấn Ba Hàng (1972 - 2014)”, xuất bản năm 2015, có dung lượng 239 trang, kết cấu gồm: Lời nói đầu, 5 chương nội dung, Kết luận, Phụ lục, đã dựng lại một cách toàn diện, trung thực quá trình xây dựng và trưởng thành đầy gian nan, thử thách nhưng rất vẻ vang với nhiều thành tựu to lớn đã đạt được dưới sự lãnh đạo của tổ chức đảng Ba Hàng.
Phổ Yên lịch sử kháng chiến chống xâm lược và xây dựng - bảo vệ Tổ quốc (1945 - 2000)

Phổ Yên lịch sử kháng chiến chống xâm lược và xây dựng - bảo vệ Tổ quốc (1945 - 2000)

 •   20/07/2022 02:50:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Nhân dịp kỷ niệm 61 năm Ngày thành lập Quân dội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2005), 16 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2005), Đảng ủy và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phổ Yên tổ chức nghiên cứu cuốn “Phổ Yên lịch sử kháng chiến chống xâm lược và xây dựng - bảo vệ Tổ quốc (1945 - 2000)”
Phổ Yên lịch sử kháng chiến chống xâm lược và xây dựng - bảo vệ Tổ quốc 1945 - 2017

Phổ Yên lịch sử kháng chiến chống xâm lược và xây dựng - bảo vệ Tổ quốc 1945 - 2017

 •   18/07/2022 11:38:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhân dịp 71 năm Ngày truyền thống của Lực lượng vũ trang nhân dân Phổ Yên (16/12/1947 - 16/12/2018) và 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018), trên cơ sở cuốn “Phổ Yên lịch sử kháng chiến chống xâm lược và xây dựng - bảo vệ Tổ quốc 1945 - 2000”, Đảng ủy - Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Phổ Yên tổ chức nghiên cứu, chỉnh lý, bổ sung, tái bản cuốn sách “Phổ Yên Lịch sử kháng chiến chống xâm lược và xây dựng - bảo vệ Tổ quốc 1945 - 2017”.

Các tin khác

Liên kết website

Lựa chọn truy cập nhanh đến Website các đơn vị, địa phương.!

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập250
 • Máy chủ tìm kiếm22
 • Khách viếng thăm228
 • Hôm nay34,225
 • Tháng hiện tại1,382,174
 • Tổng lượt truy cập15,233,304
Hỗ trợ quảng bá doanh nghiệp

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây