Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Lương

Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Lương (1930 - 1954)

Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Lương (1930 - 1954)

 •   29/09/2023 11:07:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm ghi lại một cách trung thực quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ huyện Phú Lương, sự cống hiến của đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cho sự nghiệp xây dựng Đảng và cách mạng giải phóng dân tộc đầy hy sinh gian khổ thời kỳ 1930 -1954, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Lương đã tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn “Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Lương (1930 - 1954)”.
Lịch sử Đảng bộ xã Yên Ninh (1947 - 2013)

Lịch sử Đảng bộ xã Yên Ninh (1947 - 2013)

 •   19/08/2023 11:39:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm ghi lại và phát huy những thành tựu đạt được trong mỗi giai đoạn lịch sử cách mạng, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Yên Ninh đã tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Yên Ninh (1947 - 2013)”.
Lịch sử Đảng bộ xã Phủ Lý (1946 - 2013)

Lịch sử Đảng bộ xã Phủ Lý (1946 - 2013)

 •   19/08/2023 11:17:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Để ghi lại chặng đường lịch sử cách mạng của Chi bộ (Đảng bộ) và nhân dân xã Phủ Lý trong gần 70 năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phủ Lý đã tổ chức biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Phủ Lý (1946 - 2013)”.
Lịch sử Đảng bộ xã Yên Đổ (1946 - 2014)

Lịch sử Đảng bộ xã Yên Đổ (1946 - 2014)

 •   19/08/2023 11:16:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm ghi lại những kết quả đã được của Đảng bộ và nhân dân qua những chặng đường lịch sử, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Yên Đổ đã tổ chức biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Yên Đổ (1946 - 2014)”.
Lịch sử Đảng bộ xã Phú Đô (1948 - 2014)

Lịch sử Đảng bộ xã Phú Đô (1948 - 2014)

 •   29/07/2023 10:06:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Để ghi lại truyền thống lịch sử cách mạng vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân trong xã, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú Đô đã tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Phú Đô (1948 - 2014)”.
Lịch sử Đảng bộ xã Phấn Mễ (1946 - 2005)

Lịch sử Đảng bộ xã Phấn Mễ (1946 - 2005)

 •   07/07/2023 09:26:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Để ghi lại những truyền thống quý báu của nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã, Đảng uỷ xã Phấn Mễ tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn “Lịch sử Đảng bộ xã Phấn Mễ (1946 - 2005)”.
Lịch sử Đảng bộ xã Sơn Cẩm (1946 - 2014)

Lịch sử Đảng bộ xã Sơn Cẩm (1946 - 2014)

 •   29/06/2023 05:42:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm ghi lại quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Sơn Cẩm (1946 - 2014)”.
Lịch sử Đảng bộ thị trấn Giang Tiên (1946 - 2013)

Lịch sử Đảng bộ thị trấn Giang Tiên (1946 - 2013)

 •   28/06/2023 05:40:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015), Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ thị trấn Giang Tiên (1946 - 2013)”. Cuốn sách có dung lượng 320 trang, xuất bản năm 2014, gồm: Lời giới thiệu, 5 chương nội dung, Kết luận, Phụ lục.
Lịch sử Đảng bộ xã Vô Tranh (1947 - 2010)

Lịch sử Đảng bộ xã Vô Tranh (1947 - 2010)

 •   25/06/2023 05:21:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Để giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vô Tranh tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn “Lịch sử Đảng bộ xã Vô Tranh (1947 - 2010)”.
Lịch sử Đảng bộ xã Cổ Lũng (1946 - 2016)

Lịch sử Đảng bộ xã Cổ Lũng (1946 - 2016)

 •   23/06/2023 05:20:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm ghi lại những đóng góp to lớn của cán bộ, đảng viên, nhân dân và các lực lượng vũ trang xã Cổ Lũng, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cổ Lũng tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn “Lịch sử Đảng bộ xã Cổ Lũng (1946 - 2016)”.
Lịch sử Đảng bộ xã Tức Tranh (giai đoạn 1947 - 2010)

Lịch sử Đảng bộ xã Tức Tranh (giai đoạn 1947 - 2010)

 •   21/06/2023 08:18:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Để tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong xã, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tức Tranh tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn “Lịch sử Đảng bộ xã Tức Tranh (giai đoạn 1947 - 2010)”.
Lịch sử Đảng bộ xã Yên Trạch (1947 - 2012)

Lịch sử Đảng bộ xã Yên Trạch (1947 - 2012)

 •   22/06/2023 05:17:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Cuốn “Lịch sử Đảng bộ xã Yên Trạch (1947 - 2012)” do Ban Chấp hành Đảng bộ xã Yên Trạch tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản năm 2014.
Lịch sử Đảng bộ xã Hợp Thành (1946 - 2013)

Lịch sử Đảng bộ xã Hợp Thành (1946 - 2013)

 •   20/06/2023 05:15:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Cuốn “Lịch sử Đảng bộ xã Hợp Thành (1946 - 2013)” do Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hợp Thành tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản năm 2014.
Lịch sử Đảng bộ thị trấn Đu (1946 - 2010)

Lịch sử Đảng bộ thị trấn Đu (1946 - 2010)

 •   20/06/2023 05:13:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập thị trấn Đu (20/7/1993 - 20/7/2013), Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Đu tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn “Lịch sử Đảng bộ thị trấn Đu (1946 - 2010)”.
Lịch sử Đảng bộ xã Động Đạt (1946 - 2015)

Lịch sử Đảng bộ xã Động Đạt (1946 - 2015)

 •   26/05/2023 11:53:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Động Đạt tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn “Lịch sử Đảng bộ xã Động Đạt (1946 - 2015)”.
Lịch sử Đảng bộ xã Ôn Lương (1946 - 2013)

Lịch sử Đảng bộ xã Ôn Lương (1946 - 2013)

 •   26/05/2023 11:28:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Để ghi lại truyền thống lịch sử cách mạng vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân trong xã, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ôn Lương đã tiến hành tổ chức biên soạn và xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Ôn Lương (1946 - 2013)”.
Lịch sử Đảng bộ huyện Phú lương (1946 - 2015)

Lịch sử Đảng bộ huyện Phú lương (1946 - 2015)

 •   30/03/2023 11:20:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Để ghi lại những chặng đường lịch sử đấu tranh cách mạng và làm tài liệu giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Phú Lương, Ban Thường vu Huyện ủy khóa XXIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã tổ chức tái bản có chỉnh lý, bổ sung cuốn “Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Lương (1946 - 2015)”.

Lịch sử Đảng bộ xã Yên Lạc (1947 - 2015)

 •   25/02/2023 10:26:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm ghi lại quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ xã Yên Lạc trong 68 năm qua và góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã; đồng thời nâng cao lòng tự hào dân tộc, yêu quê hương đất nước, tự chủ, sáng tạo trong việc thực hiện đường lối của Đảng, xây dựng xã Yên Lạc ngày càng giàu đẹp, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Yên Lạc tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn “Lịch sử Đảng bộ xã Yên Lạc (1947 - 2015)”.
Huyện Phú Lương lịch sử kháng chiến chống xâm lược và xây dựng - bảo vệ Tổ quốc (1945 - 2000)

Huyện Phú Lương lịch sử kháng chiến chống xâm lược và xây dựng - bảo vệ Tổ quốc (1945 - 2000)

 •   23/09/2022 10:03:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhân dịp kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2007) và 18 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2007),  Đảng ủy và Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn “Huyện Phú Lương lịch sử kháng chiến chống xâm lược và xây dựng - bảo vệ Tổ quốc (1945 - 2000)”.
Liên kết website

Lựa chọn truy cập nhanh đến Website các đơn vị, địa phương.!

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập208
 • Máy chủ tìm kiếm28
 • Khách viếng thăm180
 • Hôm nay45,781
 • Tháng hiện tại1,364,685
 • Tổng lượt truy cập15,215,815
Hỗ trợ quảng bá doanh nghiệp

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây