Lịch sử Đảng bộ huyện Đồng Hỷ

Lịch sử Đảng bộ thị trấn Trại Cau (1962 - 2012)

 •   26/02/2023 10:09:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm ghi lại chặng đường 50 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ thị trấn Trại Cau, Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ thị trấn Trại Cau (1962-2012)”.
Lịch sử Đảng bộ xã Khe Mo (1948 - 2013)

Lịch sử Đảng bộ xã Khe Mo (1948 - 2013)

 •   30/12/2022 09:54:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập Đảng bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Khe Mo tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Khe Mo (1948 - 2013)”.
Lịch sử Đảng bộ xã Hóa Thượng (1946 - 2016)

Lịch sử Đảng bộ xã Hóa Thượng (1946 - 2016)

 •   30/12/2022 09:44:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm dựng lại quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ xã trong 70 năm qua, Đảng ủy xã Hóa Thượng tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Hóa Thượng (1946 - 2016)”.

Lịch sử Đảng bộ xã Văn Hán (1948 - 2015)

 •   30/12/2022 09:06:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm ghi lại quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Văn Hán tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Văn Hán (1948 - 2015)”. Cuốn sách có dung lượng 314 trang, xuất bản năm 2016.
Lịch sử Đảng bộ huyện Đồng Hỷ 1930 - 1995

Lịch sử Đảng bộ huyện Đồng Hỷ 1930 - 1995

 •   30/12/2022 09:03:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày thành lập Đảng và kỷ niệm 53 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện, để giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống lịch sử cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, Ban Thường vụ Huyện uỷ Đồng Hỷ tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách Lịch sử Đảng bộ huyện Đồng Hỷ 1930 - 1995.

Lịch sử Đảng bộ xã Cây Thị (1955 - 2005)

 •   30/12/2022 08:41:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm dựng lại quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ xã, ghi lại các thành tích to lớn của nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Cây  Thị trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cây Thị tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Cây Thị (1955-2005)”.
Lịch sử Đảng bộ xã Nam Hòa (1946-2015)

Lịch sử Đảng bộ xã Nam Hòa (1946-2015)

 •   30/12/2022 08:26:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tái hiện lại đặc điểm vùng đất, con người Nam Hòa; quá trình xây dựng, phát triển và vai trò tiên phong của Đảng bộ xã Nam Hòa trong lịch sử đấu tranh cách mạng, xây dựng quê hương của nhân dân các dân tộc Nam Hòa qua các thời kỳ dưới sự lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nam Hòa tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Nam Hòa (1946-2015)”.
Huyện Đồng Hỷ: Lịch sử kháng chiến chống xâm lược và xây dựng - bảo vệ Tổ quốc (1945 - 2000)

Huyện Đồng Hỷ: Lịch sử kháng chiến chống xâm lược và xây dựng - bảo vệ Tổ quốc (1945 - 2000)

 •   14/10/2022 08:44:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhân dịp kỷ niệm 62 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2006) và tiến tới kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Huyện đội bộ dân quân (nay là Ban Chỉ huy Quân sự) huyện Đồng Hỷ (10/5/1947 - 10/5/2007), Đảng ủy và Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn “Huyện Đồng Hỷ: Lịch sử kháng chiến chống xâm lược và xây dựng - bảo vệ Tổ quốc (1945 - 2000)”.
Lịch sử Đảng bộ xã Tân Lợi (1948 - 2018)

Lịch sử Đảng bộ xã Tân Lợi (1948 - 2018)

 •   23/09/2022 11:48:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Lợi khóa XXI đã tổ chức nghiên cứu, biên soạn cuốn “Lịch sử Đảng bộ xã Tân Lợi (1948 - 2018)”.
Lịch sử Đảng bộ xã Hợp Tiến (1947 - 2015)

Lịch sử Đảng bộ xã Hợp Tiến (1947 - 2015)

 •   23/09/2022 11:16:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống lịch sử cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hợp Tiến đã nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn “Lịch sử Đảng bộ xã Hợp Tiến (1947 - 2015)”.
Lịch sử Đảng bộ thị trấn Sông Cầu (1961 - 2019)

Lịch sử Đảng bộ thị trấn Sông Cầu (1961 - 2019)

 •   11/09/2022 10:28:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ thị trấn Sông Cầu (1961 - 2019)” do Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Sông Cầu tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản năm 2020.
Lịch sử Đảng bộ huyện Đồng Hỷ (1945 - 2020)

Lịch sử Đảng bộ huyện Đồng Hỷ (1945 - 2020)

 •   11/09/2022 10:26:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống lịch sử cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân, Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Hỷ đã nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ huyện Đồng Hỷ (1945 - 2020)”.
Lịch sử Đảng bộ xã Hòa Bình (1946 - 2018)

Lịch sử Đảng bộ xã Hòa Bình (1946 - 2018)

 •   11/09/2022 10:23:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống lịch sử cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hòa Bình đã nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Hòa Bình (1946 - 2018)”.
Cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Quang Sơn (1946 - 2016)”

Cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Quang Sơn (1946 - 2016)”

 •   22/06/2022 04:37:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ xã, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quang Sơn khóa XX tổ chức nghiên cứu, biên soạn cuốn “Lịch sử Đảng bộ xã Quang Sơn (1946 - 2016)”, cuốn sách xuất bản năm 2019, gồm 294 trang.
Cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Minh Lập (1946 - 2016)”

Cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Minh Lập (1946 - 2016)”

 •   22/06/2022 04:34:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Cuốn “Lịch sử Đảng bộ xã Minh Lập (1946 - 2016)”, xuất bản năm 2018, do Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XII tổ chức nghiên cứu, biên soạn, có dung lượng 334 trang đã phản ánh chân thực, khách quan về vùng đất, con người xã Minh Lập; quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ xã.
Cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Văn Lăng (1958 - 2018)”

Cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Văn Lăng (1958 - 2018)”

 •   07/06/2022 06:42:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm dựng lại quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XVI tổ chức nghiên cứu, biên soạn cuốn “Lịch sử Đảng bộ xã Văn Lăng (1958 - 2018)”
Cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Hóa Trung (1946 - 2016)"

Cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Hóa Trung (1946 - 2016)"

 •   07/06/2022 06:11:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Cuốn “Lịch sử Đảng bộ xã Hóa Trung (1946 - 2016)” do Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hóa Trung khóa XII tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản năm 2018 đã dựng lại quá trình 70 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ xã Hóa Trung, phản ánh rõ nét những cố gắng, nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.
Liên kết website

Lựa chọn truy cập nhanh đến Website các đơn vị, địa phương.!

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập158
 • Máy chủ tìm kiếm20
 • Khách viếng thăm138
 • Hôm nay45,781
 • Tháng hiện tại1,363,278
 • Tổng lượt truy cập15,214,408
Hỗ trợ quảng bá doanh nghiệp

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây