Lịch sử Đảng bộ TP.Thái Nguyên

Cuốn sách Lịch sử Đảng bộ phường Đồng Bẩm (1946 - 2020)

Cuốn sách Lịch sử Đảng bộ phường Đồng Bẩm (1946 - 2020)

 •   29/02/2024 04:59:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Cuốn Lịch sử Đảng bộ phường Đồng Bẩm (1946 - 2020) do Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đồng Bẩm tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản năm 2022.
Kỷ yếu Ủy ban Mặt trật Tổ quốc thành phố Thái Nguyên (1962 - 2022)

Kỷ yếu Ủy ban Mặt trật Tổ quốc thành phố Thái Nguyên (1962 - 2022)

 •   29/02/2024 04:51:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Thái Nguyên (1962 - 2022), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên tổ chức nghiên cứu, biên soạn và xuất bản cuốn “Kỷ yếu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên (1962 - 2022)”
Lịch sử Đảng bộ phường Tân Thành (1963 - 2020)

Lịch sử Đảng bộ phường Tân Thành (1963 - 2020)

 •   29/02/2024 04:49:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Để ghi lại những chặng đường lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân địa phương, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Thành đã tổ chức nghiên cứu, biên soạn và xuất bản cuốn “Lịch sử Đảng bộ phường Tân Thành (1963 - 2020)” và xuất bản năm 2022.
Lịch sử Đảng bộ xã Cao Ngạn (1953 - 2013)

Lịch sử Đảng bộ xã Cao Ngạn (1953 - 2013)

 •   13/10/2023 11:36:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm ghi lại những chặng đường đấu tranh cách mạng hào hùng của nhân dân các dân tộc xã Cao Ngạn, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cao Ngạn tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Cao Ngạn (1953 - 2013).
Lịch sử Đảng bộ xã Phúc Trìu (1946 - 2016)

Lịch sử Đảng bộ xã Phúc Trìu (1946 - 2016)

 •   13/10/2023 11:33:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phúc Trìu tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Phúc Trìu (1946 - 2016). Cuốn sách có dung lượng 304 trang, khổ 14,5 x 20,5cm, xuất bản năm 2019.
Lịch sử Đảng bộ phường Tân Thịnh (1985 - 2014)

Lịch sử Đảng bộ phường Tân Thịnh (1985 - 2014)

 •   13/10/2023 11:31:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm ghi lại chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Thịnh tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ phường Tân Thịnh (1985 - 2014).
Lịch sử Đảng bộ phường Phan Đình Phùng (1954 - 2016)

Lịch sử Đảng bộ phường Phan Đình Phùng (1954 - 2016)

 •   25/08/2023 11:30:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm dựng lại quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ phường, Ban Chấp hành Đảng bộ phường tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ phường Phan Đình Phùng (1954 - 2016)”.
Lịch sử Đảng bộ phường Tân Lập (1987 - 2019)

Lịch sử Đảng bộ phường Tân Lập (1987 - 2019)

 •   25/08/2023 11:26:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ phường Tân Lập (1987 - 2019)”.
Lịch sử Đảng bộ phường Quang Trung (1994 - 2014)

Lịch sử Đảng bộ phường Quang Trung (1994 - 2014)

 •   25/08/2023 11:20:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm ghi lại những chặng đường lịch sử của Đảng bộ phường Quang Trung Ban Chấp hành Đảng bộ phường tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách Lịch sử Đảng bộ phường Quang Trung (1994 - 2014), xuất bản năm 2014.
Lịch sử Đảng bộ xã Huống Thượng (1946 - 2010)

Lịch sử Đảng bộ xã Huống Thượng (1946 - 2010)

 •   19/08/2023 11:25:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Lịch sử Đảng bộ phường Tích Lương (1946 - 2018)

Lịch sử Đảng bộ phường Tích Lương (1946 - 2018)

 •   19/08/2023 11:21:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp trong mỗi giai đoạn lịch sử cách mạng, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tích Lương khóa XIV (nhiệm kì 2015 - 2020) đã tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản, phát hành cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ phường Tích Lương (1946 - 2018)”.
Lịch sử Đảng bộ phường Cam Giá 1946 - 2018

Lịch sử Đảng bộ phường Cam Giá 1946 - 2018

 •   19/08/2023 11:07:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Cuốn sách Lịch sử Đảng bộ phường Cam Giá 1946 - 2018 do Ban Chấp hành Đảng bộ phường Cam Giá tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản năm 2020.
Lịch sử Đảng bộ phường Túc Duyên (1946 - 2016)

Lịch sử Đảng bộ phường Túc Duyên (1946 - 2016)

 •   29/07/2023 10:15:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm ghi lại những thành tựu to lớn, vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong phường, Ban Chấp hành Đảng bộ phường tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ phường Túc Duyên (1946 - 2016)”.
Lịch sử Đảng bộ phường Gia Sàng (1946 - 2011)

Lịch sử Đảng bộ phường Gia Sàng (1946 - 2011)

 •   29/07/2023 10:12:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm ghi lại những thành tựu to lớn của Đảng bộ trong các gai đoạn lịch sử, Ban Chấp hành Đảng bộ phường tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ phường Gia Sàng (1946 - 2011)”.
Lịch sử Đảng bộ phường Thịnh Đán (1946 - 2017)

Lịch sử Đảng bộ phường Thịnh Đán (1946 - 2017)

 •   29/07/2023 10:09:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm ghi lại những thành tựu to lớn, vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong phường, Ban Chấp hành Đảng bộ phường tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ phường Thịnh Đán (1946 - 2017)”.
Lịch sử Đảng bộ phường Đồng Quang, tập I (1946 - 2010)

Lịch sử Đảng bộ phường Đồng Quang, tập I (1946 - 2010)

 •   29/07/2023 10:01:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Cuốn Lịch sử Đảng bộ phường Đồng Quang, tập I (1946 - 2010) do Ban Chấp hành Đảng bộ phường tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản năm 2011.
Lịch sử Đảng bộ thành phố Thái Nguyên, tập II (1975 - 2002)

Lịch sử Đảng bộ thành phố Thái Nguyên, tập II (1975 - 2002)

 •   27/05/2023 12:08:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 40 ngày thành lập thành phố Thái Nguyên (19/10/1962 - 19/10/2002), Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn “Lịch sử Đảng bộ thành phố Thái Nguyên, tập II (1975 - 2002)”.
Lịch sử Đảng bộ thành phố Thái Nguyên 1930 - 1975

Lịch sử Đảng bộ thành phố Thái Nguyên 1930 - 1975

 •   27/05/2023 12:06:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ thành phố Thái Nguyên (1930 - 1975)”.
Lịch sử Đảng bộ phường Phú Xá 1981 - 2015

Lịch sử Đảng bộ phường Phú Xá 1981 - 2015

 •   26/05/2023 11:51:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Đáp ứng lòng mong mỏi của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời ghi lại những thành tựu đạt được của Đảng bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Xá đã tổ chức nghiên cứu, biên soạn và xuất bản cuốn “Lịch sử Đảng bộ phường Phú Xá 1981 - 2015”.

Các tin khác

Liên kết website

Lựa chọn truy cập nhanh đến Website các đơn vị, địa phương.!

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập182
 • Máy chủ tìm kiếm28
 • Khách viếng thăm154
 • Hôm nay45,781
 • Tháng hiện tại1,363,256
 • Tổng lượt truy cập15,214,386
Hỗ trợ quảng bá doanh nghiệp

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây