Lịch sử Đảng bộ tỉnh

Bác Hồ với Thái Nguyên - Thái Nguyên với Bác Hồ

Bác Hồ với Thái Nguyên - Thái Nguyên với Bác Hồ

 •   24/04/2023 10:57:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm, lần thứ 7, cũng là lần cuối cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm tỉnh Thái Nguyên (01/01/1964 - 01/01/2014) và chào mừng 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2014), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức tái bản cuốn sách “Bác Hồ với Thái Nguyên - Thái Nguyên với Bác Hồ”.
Bắc Thái lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp 1945 - 1954

Bắc Thái lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp 1945 - 1954

 •   31/12/2022 02:56:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Cuốn sách “Bắc Thái lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp 1945 - 1954”, xuất bản năm 1990, có dung lượng 220 trang, bố cục gồm: Lời giới thiệu, chương mở đầu, 3 chương nội dung, Kết luận.
Cuốn sách “Từ ATK Thái Nguyên đến chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ”

Cuốn sách “Từ ATK Thái Nguyên đến chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ”

 •   31/12/2022 01:18:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam và Bảo tàng Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Từ An toàn khu Thái Nguyên đến chiến thắng Điện Biên Phủ”.
Cuốn sách “Thái Nguyên trong chiến thắng Việt Bắc Thu Đông 1947”

Cuốn sách “Thái Nguyên trong chiến thắng Việt Bắc Thu Đông 1947”

 •   31/12/2022 12:53:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Ngày 06/12/1997, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội thảo khoa học “50 năm Thái Nguyên trong chiến thắng Việt Bắc Thu Đông 1947”. Các bài tham luận của các tướng lĩnh, các cán bộ lão thành cách mạng, các nhà nghiên cứu lịch sử được Hội đồng Chỉ đạo biên soạn lịch sử quân sự và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên tập hợp, biện tập thành Kỷ yếu hội thảo khoa học, xuất bản năm 1998.
Cuốn sách Bà mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng LLVT nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Cuốn sách Bà mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng LLVT nhân dân tỉnh Thái Nguyên

 •   30/12/2022 11:00:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/1997), Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức sưu tầm tư liệu, biên soạn, xuất bản cuốn sách Bà mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng LLVT nhân dân tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử công tác tuyên giáo Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên

Lịch sử công tác Tuyên giáo Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên (1930-2010)

 •   30/12/2022 10:59:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tư tưởng - Văn hóa của Đảng (1930 - 2010), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã nghiên cứu biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lịch sử công tác Tuyên giáo Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên (1930 - 2010)”.
Khởi nghĩa Thái nguyên 80 năm nhìn lại11

Cuốn sách Khởi nghĩa Thái Nguyên 80 năm nhìn lại

 •   30/12/2022 10:47:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Khởi nghĩa Thái Nguyên, Sở Văn hóa Thông tin Thể thao Thái Nguyên phối hợp với Viện Sử học Việt Nam đã biên soạn, xuất bản cuốn sách “Khởi nghĩa Thái Nguyên 80 năm nhìn lại”.
Ky yếu 85 năm Ban Tuyên giáo TU Thai nguyên

Kỷ yếu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên 85 năm xây dựng và phát triển (1930-2015)

 •   30/12/2022 10:37:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm góp phần giáo dục truyền thống, tuyên truyền những thành tựu vẻ vang công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên qua các thời kỳ cách mạng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên soạn cuốn “Kỷ yếu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên 85 năm xây dựng và phát triển (1930-2015)”.
Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Bác Hồ về An toàn khu Định Hóa, Thái Nguyên - Quyết định lịch sử mở ra thắng lợi vẻ vang của cuộc kháng chiến, kiến quốc”

Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Bác Hồ về An toàn khu Định Hóa, Thái Nguyên - Quyết định lịch sử mở ra thắng lợi vẻ vang của cuộc kháng chiến, kiến quốc”

 •   30/12/2022 08:50:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ biên tập, xuất bản cuốn Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Bác Hồ về An toàn khu Định Hóa, Thái Nguyên - Quyết định lịch sử mở ra thắng lợi vẻ vang của cuộc kháng chiến, kiến quốc”.
Kỷ yếu Hội thảo khoa học kỷ niệm 85 năm thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên tỉnh Thái Nguyên (1936 - 2021) 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học kỷ niệm 85 năm thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên tỉnh Thái Nguyên (1936 - 2021) 

 •   30/12/2022 08:48:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhân dịp kỷ niệm 85 năm thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên (1936 - 2021), Tỉnh uỷ Thái Nguyên tổ chức Hội thảo khoa học nhằm ôn lại truyền thống 85 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh.
Bác Hồ với Bắc Thái (tập II)

Bác Hồ với Bắc Thái (tập II)

 •   25/11/2022 09:32:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhân dịp kỷ niệm 89 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1979), Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng tỉnh Bắc Thái đã sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn cuốn sách “Bác Hồ với Bắc Thái” (tập II).
Bác Hồ với Bắc Thái (tập I)

Bác Hồ với Bắc Thái (tập I)

 •   25/11/2022 09:30:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Cuốn sách “Bác Hồ với Bắc Thái” (tập I) có dung lượng 168 trang, khổ 13x19 cm, do Ty Văn hóa và Thông tin Bắc Thái xuất bản năm 1978, gồm 2 phần: Phần thứ nhất: Những lời Bác dạy; Phần thứ hai: Ghi nhớ và làm theo lời Bác.
Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Thái tập II (1955 - 1975)

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Thái tập II (1955 - 1975)

 •   25/11/2022 09:27:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng của nhân dân và đảng bộ, ghi lại những đóng góp và thành quả cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Bắc Thái trong thời kỳ 1955 - 1975, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Thái chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức nghiên cứu, biên soạn cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Thái tập II (1955 - 1975)”.
Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Thái tập I

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Thái tập I

 •   25/11/2022 09:24:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Để giúp cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc trong tỉnh ôn lại những trang sử vẻ vang từ khi có Đảng lãnh đạo, trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 1980 và chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ ba, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Thái đã chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Thái” tập I.
Bắc Thái trong căn cứ địa Việt Bắc

Bắc Thái trong căn cứ địa Việt Bắc

 •   25/11/2022 09:19:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/1986); 40 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Chính phủ trở lại Bắc Thái để lãnh đạo toàn dân tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (5/1947 - 5/1987); 40 năm chiến thắng Việt Bắc (thu đông 1947 - 1987), Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng tỉnh Bắc Thái nghiên cứu, biên soạn cuốn sách Bắc Thái trong căn cứ địa Việt Bắc.
Cuốn sách “Những ngày sôi nổi”

Cuốn sách “Những ngày sôi nổi”

 •   25/11/2022 09:12:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Cuốn sách “Những ngày sôi nổi” là tập hồi ký cách mạng do Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng tỉnh Bắc Thái tập hợp, xuất bản năm1977.
Từ điển Thái Nguyên

Từ điển Thái Nguyên

 •   23/09/2022 10:36:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Cuốn “Từ điển Thái Nguyên” là đề tài khoa học cấp tỉnh, được triển khai nghiên cứu từ năm 2011, hoàn thành năm 2016.
Lịch sử công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên (1930-2010)

Lịch sử công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên (1930-2010)

 •   23/09/2022 10:29:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhân dịp kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2013), Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên tiến hành nghiên cứu, biên soạn cuốn sách “Lịch sử công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên (1930 - 2010)”.
Cuốn sách Thái Nguyên Đất và Người

Cuốn sách Thái Nguyên Đất và Người

 •   23/09/2022 09:45:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Để góp phần lưu giữ những giá trị truyền thống của nhân dân các dân tộc trong tỉnh; đồng thời giới thiệu với bạn bè gần xa về mảnh đất và con người Thái Nguyên xưa và nay, Sở Văn hóa Thông tin Thái Nguyên đã biên soạn, xuất bản cuốn sách “Thái Nguyên Đất và Người”.

Các tin khác

Liên kết website

Lựa chọn truy cập nhanh đến Website các đơn vị, địa phương.!

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập190
 • Máy chủ tìm kiếm27
 • Khách viếng thăm163
 • Hôm nay45,781
 • Tháng hiện tại1,363,235
 • Tổng lượt truy cập15,214,365
Hỗ trợ quảng bá doanh nghiệp

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây