Lịch sử Đảng bộ tỉnh

Lịch sử công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên (1930-2010)

Lịch sử công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên (1930-2010)

 •   23/09/2022 10:29:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhân dịp kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2013), Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên tiến hành nghiên cứu, biên soạn cuốn sách “Lịch sử công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên (1930 - 2010)”.
Cuốn sách Thái Nguyên Đất và Người

Cuốn sách Thái Nguyên Đất và Người

 •   23/09/2022 09:45:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Để góp phần lưu giữ những giá trị truyền thống của nhân dân các dân tộc trong tỉnh; đồng thời giới thiệu với bạn bè gần xa về mảnh đất và con người Thái Nguyên xưa và nay, Sở Văn hóa Thông tin Thái Nguyên đã biên soạn, xuất bản cuốn sách “Thái Nguyên Đất và Người”.
Cuốn sách “Thái Nguyên trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 - 1954)”

Cuốn sách “Thái Nguyên trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 - 1954)”

 •   12/08/2022 04:24:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2011); 20 năm Ngày thành lập Bảo tàng Thái Nguyên (23/12/1991 - 23/12/2011), Bảo tàng Thái Nguyên tổ chức Hội thảo khoa học: “Thái Nguyên trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 - 1954)”. Các bài tham luận được tập hợp thành Kỷ yếu hội thảo khoa học, xuất bản năm 2012.
Địa chí Thái Nguyên

Địa chí Thái Nguyên

 •   20/07/2022 03:05:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Địa chí Thái Nguyên được biên soạn bởi tập thể các nhà khoa học xã hội và nhân văn ở các viện nghiên cứu của Trung ương cũng như các nhà nghiên cứu, các nhà văn hóa của tỉnh Thái Nguyên; do PGS, TS Trần Đức Cường - Phó Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam làm Trưởng ban biên soạn và Tổng chủ biên cuốn sách.
Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên tập III (2001 - 2020)

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên tập III (2001 - 2020)

 •   12/05/2022 11:47:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Tiếp theo 02 cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên tập I và tập II; thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng” và để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên quyết định tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên tập III (2001 - 2020)”.
Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên tập II (1965 - 2000)

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên tập II (1965 - 2000)

 •   12/05/2022 11:47:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Với mong muốn làm đầy đủ hơn, phong phú thêm nội dung cuốn sách trên cơ sở những tư liệu mới khai thác, ý kiến đóng góp của các đồng chí lãnh đạo Đảng bộ tỉnh giai đoạn 1965 - 2000 và bạn đọc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã giao nhiệm vụ cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức nghiên cứu, chỉnh lý, bổ sung cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên tập II (1965 - 2000)”.
Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên tập I (1936 - 1965)

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên tập I (1936 - 1965)

 •   12/05/2022 11:44:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã quyết định cho chỉnh lý, bổ sung cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên tập I (1936 - 1965)” để tái bản vào dịp Kỷ niệm 85 năm thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên (1936 - 2021).

Cuốn sách Bà Mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Thái Nguyên

 •   16/02/2022 05:22:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Thái Nguyên là tỉnh thuộc khu vực trung du, miền núi phía Bắc, diện tích tự nhiên 3.526,64 km2, dân số trên 1,3 triệu người. Tỉnh có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 2 thành phố (Thái Nguyên, Sông Công), 1 thị xã (Phổ Yên), 6 huyện (Định Hóa, Đại Từ, Phú Lương, Võ Nhai, Đồng Hỷ, Phú Bình). Từ xa xưa, ông cha ta đã từng coi địa bàn Thái Nguyên là phên giậu phía Bắc của kinh thành Thăng Long, là điểm xuất phát triển khai lực lượng chống giặc ngoại xâm ở miền biên giới. Vị trí chiến lược đặc biệt đó đã sớm hun đúc cho nhân dân các dân tộc Thái Nguyên một tinh thần yêu nước nồng nàn, tấm lòng trung kiên, bất khuất, quyết tâm xả thân cứu nước khi có giặc ngoại xâm.
Ky yeu BTG

Kỷ yếu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên 90 năm xây dựng và phát triển

 •   16/02/2022 04:09:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Trong quá trình xây dựng và phát triển, Đảng ta luôn khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của công tác tuyên giáo trong cuộc đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc; thực hiện công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trải qua các thời kỳ cách mạng, công tác tuyên giáo đã đạt được những thành tựu to lớn, rất đáng tự hào; khẳng định là một bộ phận rất quan trọng của công tác xây dựng Đảng, bảo đảm cho Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Với vị trí quan trọng đó, trước những yêu cầu mới trong giai đoạn hội nhập, phát triển hiện nay, đòi hỏi công tác tuyên giáo cần đổi mới toàn diện, tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động.
Tap 2

“Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, tập II (1965-2000)” xuất bản năm 2005

 •   14/02/2022 03:19:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Tiếp theo cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, tập I (1936-1965)” xuất bản năm 2003, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, biên soạn cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, tập II (1965-2000)”.
Tap 1

“Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, tập I (1936-1965)” xuất bản năm 2003

 •   14/02/2022 02:48:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm dựng lại một cách hệ thống, chân thực, sinh động quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ, tinh thần đấu tranh cách mạng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh dưới sự lãnh đạo của Đảng, góp phần tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân, phát huy sức mạnh truyền thống trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã quyết định thành lập Hội đồng chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn cuốn “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên tập I (1936-1965)” và giao cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức thực hiện.
Hoi dap lịch su

Hỏi - đáp lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên (1936 - 2016)

 •   11/02/2022 04:16:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 10/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường công tác nghiên cứu, biên soạn; tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng, lịch sử đảng bộ địa phương cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2020”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách “Hỏi - đáp lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên (1936 - 2016)”.
Đại đội TNXP 915 - Khúc tráng ca bất tử

Đại đội TNXP 915 - Khúc tráng ca bất tử

 •   11/02/2022 04:08:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tăng cường giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau, thể hiện sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn đối với những con người ưu tú đã anh dũng hy sinh, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã chỉ đạo biên soạn, xuất bản cuốn sách “Đại đội Thanh niên xung phong 915 - Khúc tráng ca bất tử”.
Cuốn sách Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 1945-2020

Cuốn sách Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 1945-2020

 •   02/12/2021 12:19:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Trên chặng đường dài ¾ thế kỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc Thái Nguyên vượt qua khó khăn, thử thách, góp phần cùng với cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ lịch sử: Đẩy lùi “giặc đói”, “giặc dốt” và giặc ngoại xâm, bảo vệ thành quả cách mạng vừa mới giành được, tích cực tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước; ra sức phát triển kinh tế - xã hội để cải thiện và nâng cao đời sống, đồng thời chi viện sức người, sức của để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; thực hiện công cuộc đổi mới và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Biên niên lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 1936 - 2016

 •   01/12/2021 03:36:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 10/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường công tác nghiên cứu, biên soạn; tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng, lịch sử đảng bộ địa phương cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2016 - 2020”; để ghi lại những đóng góp và thành quả cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Thái Nguyên trong 80 năm qua, đồng thời phục vụ công tác nghiên cứu, tra cứu, tìm hiểu những thông tin về truyền thống lịch sử quê hương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức nghiên cứu, biên soạn cuốn sách “Biên niên lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 1936 - 2016”.
Liên kết website

Lựa chọn truy cập nhanh đến Website các đơn vị, địa phương.!

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập16
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm15
 • Hôm nay2,117
 • Tháng hiện tại104,707
 • Tổng lượt truy cập839,876
Hỗ trợ quảng bá doanh nghiệp

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây