Lịch sử Đảng bộ các đơn vị trực thuộc

Công an nhân dân Thái Nguyên - Lịch sử biên niên (1954 - 1975)

Công an nhân dân Thái Nguyên - Lịch sử biên niên (1954 - 1975)

 •   23/09/2022 11:05:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách “Công an nhân dân Thái Nguyên - Lịch sử biên niên (1954 - 1975)”.
Lịch sử Công an nhân dân Thái Nguyên (1975 - 1996)

Lịch sử Công an nhân dân Thái Nguyên (1975 - 1996)

 •   23/09/2022 10:59:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2005), Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh tổ chức nghiên cứu, biên soạn cuốn “Lịch sử Công an nhân dân Thái Nguyên (1975 - 1996)”.
Lịch sử ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên (1945 - 2010)

Lịch sử ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên (1945 - 2010)

 •   23/09/2022 10:20:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhân dịp Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (28/8/1945 - 28/8/2010), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên tổ chức biên soạn, xuất bản cuốn sách Lịch sử ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên (1945 - 2010).
Tổng kết lịch sử Công an tỉnh Thái Nguyên trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975)

Tổng kết lịch sử Công an tỉnh Thái Nguyên trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975)

 •   16/08/2022 08:31:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-BCA, ngày 04/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an về nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu tổng kết lịch sử Công an nhân dân và Kế hoạch số 58/KH-BCĐ, ngày 23/3/2012 của Bộ Công an về tổng kết lịch sử Công an nhân dân trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách “Tổng kết lịch sử Công an tỉnh Thái Nguyên trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975)”.
Nhà máy Cán thép Lưu Xá - 30 năm sản xuất và phát triển (1978 - 2008)

Nhà máy Cán thép Lưu Xá - 30 năm sản xuất và phát triển (1978 - 2008)

 •   16/08/2022 08:28:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống (29/11/1978 - 29/11/2008), Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà máy tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách “Nhà máy Cán thép Lưu Xá - 30 năm sản xuất và phát triển (1978 - 2008)”.
Lịch sử Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Thái Nguyên (1954 - 2004)

Lịch sử Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Thái Nguyên (1954 - 2004)

 •   16/08/2022 08:25:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Đảng bộ Dân - Chính - Đảng tỉnh Thái Nguyên (02/11/1954 - 02/11/2004), Đảng ủy Dân - Chính - Đảng tỉnh tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Thái Nguyên (1954 - 2004)”.
Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên (1954 - 2019)

Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên (1954 - 2019)

 •   16/08/2022 08:30:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên (02/11/1954 - 02/11/2019), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên tổ chức nghiên cứu chỉnh lý, bổ sung, xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên (1954 - 2019)”.
Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên - 50 năm xây dựng và phát triển (1959 - 2009)

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên - 50 năm xây dựng và phát triển (1959 - 2009)

 •   16/08/2022 08:18:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập công trường xây dựng Khu Gang thép Thái Nguyên, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách “Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên - 50 năm xây dựng và phát triển (1959 - 2009)”.
Lịch sử Đảng bộ Quân sự tỉnh Thái Nguyên (1947 - 2017)

Lịch sử Đảng bộ Quân sự tỉnh Thái Nguyên (1947 - 2017)

 •   12/08/2022 05:10:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ Quân sự tỉnh Thái Nguyên (1947 - 2017)”, do Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn, xuất bản năm 2020.
Kỷ yếu Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên - 30 năm xây dựng và trưởng thành (1982 - 2012)

Kỷ yếu Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên - 30 năm xây dựng và trưởng thành (1982 - 2012)

 •   12/08/2022 05:06:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Sở Tư pháp Thái Nguyên (1982 - 2012), Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên đã biên soạn, xuất bản cuốn “Kỷ yếu Sở Tư pháp Thái Nguyên - 30 năm xây dựng và trưởng thành (1982 - 2012)”.
Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Thái Nguyên (1975 - 2000)

Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Thái Nguyên (1975 - 2000)

 •   05/08/2022 04:55:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2004), 114 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/20045) và 60 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2004), Đảng ủy Quân sự và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức biên soạn cuốn sách “Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Thái Nguyên (1975 - 2000)”.
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên 80 năm xây dựng và trưởng thành”

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên 80 năm xây dựng và trưởng thành”

 •   05/08/2022 04:45:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2010), Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên biên soạn cuốn sách kỷ yếu “Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên 80 năm xây dựng và trưởng thành”.
Lịch sử Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (1960 - 2015)

Lịch sử Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (1960 - 2015)

 •   05/08/2022 04:43:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/12/1960 - 19/12/2015), Ban Giám đốc Bảo tàng đã tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lịch sử Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (1960 - 2015)”.
Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên tỉnh Thái Nguyên

Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên tỉnh Thái Nguyên

 •   20/07/2022 03:02:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Nhân dịp chào mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ XI, Tỉnh Đoàn Thái Nguyên tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên tỉnh Thái Nguyên”.
Lịch sử hoạt động thanh tra và ngành Thanh tra tỉnh Thái Nguyên (1945 - 2015)

Lịch sử hoạt động thanh tra và ngành Thanh tra tỉnh Thái Nguyên (1945 - 2015)

 •   20/07/2022 02:59:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành Thanh tra tỉnh Thái Nguyên (09/7/1957 - 09/7/2017) và tiến tới kỷ niệm 72 năm Ngày Truyền thống vẻ vang ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2017), lãnh đạo Thanh tra tỉnh tổ chức biên soạn, xuất bản cuốn sách Lịch sử hoạt động thanh tra và ngành Thanh tra tỉnh Thái Nguyên (1945 - 2015).
Lịch sử Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên (1947 - 2012)

Lịch sử Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên (1947 - 2012)

 •   20/07/2022 02:56:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Để kỷ niệm 67 năm Ngày thành lập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên (15/4/1947 - 15/4/2014), kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014) và hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014), Đảng ủy Quân sự và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức nghiên cứu, biên soạn cuốn sách “Lịch sử Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên (1947 - 2012)”.
Lịch sử ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên (1945 - 2010)

Lịch sử ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên (1945 - 2010)

 •   20/07/2022 02:54:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Nhân dịp kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (14/11/1945 - 14/11/2011), Đảng ủy - Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lịch sử ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên (1945 - 2010)”.
Lịch sử Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên giai đoạn (1956 - 2012)

Lịch sử Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên giai đoạn (1956 - 2012)

 •   20/07/2022 02:52:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Nhân dịp kỷ niệm 56 năm Ngày thành lập, Ban Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách Lịch sử Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên, giai đoạn (1956 - 2012).
65 năm công tác Kiểm tra Đảng tỉnh Thái Nguyên (1948-2013)

65 năm công tác Kiểm tra Đảng tỉnh Thái Nguyên (1948-2013)

 •   20/07/2022 02:47:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Nhân dịp kỷ niệm 65 năm năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2013), Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức nghiên cứu, biên soạn cuốn sách “65 năm công tác Kiểm tra Đảng tỉnh Thái Nguyên (1948-2013)”.

Các tin khác

Liên kết website

Lựa chọn truy cập nhanh đến Website các đơn vị, địa phương.!

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập22
 • Máy chủ tìm kiếm4
 • Khách viếng thăm18
 • Hôm nay2,138
 • Tháng hiện tại104,728
 • Tổng lượt truy cập839,897
Hỗ trợ quảng bá doanh nghiệp

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây